They seem to make lots of good flash cms templates that has animation and sound.

Gwoli Wyjaśnień

Temat: Nic
Ale chyba dojdzie do tego ze do krk pojadę. Trzeba miec nadzieje :heu: Krajowa Rada Katolików ? Krajowy Rejestr Karny :o ?! Ten post był edytowany przez emeryt3 dnia: 20 Lipiec...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=273066Temat: Kobieta - kapłanka?
a co to jest KrK? katolicka religia kuropatw po krakowsku w sosie katolickim dzieki za wytłumaczenie, bo moje mysli zaczęły krążyć w okół Krajowego Rejestru Karnego, albo Krajowej rady Komorniczej itp. Ewentualnie znając Wołka rozwinęłam to krajowa rada kościelna, itp. innych kilka możliwości Bo mężczyźni jednak przez lata bali sie kobiet może, tym, że lepiej pewne sprawy rozwiążą, albo utraty władzy, albo...
Źródło: trzydziestki.fora.pl/a/a,4970.html


Temat: Prezydent RP 2010-2015
... Jurek - lider Prawicy Rzeczypospolitej ogłosił w styczniu, choć mówił wówczas, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Obradująca wtedy w Krakowie Rada Naczelna Prawicy Rzeczypospolitej wystosowała apel "do wszystkich...
Źródło: forum.gorlice24.pl/viewtopic.php?t=1377


Temat: świadectwo niekaralności
Co do zatarcia skazania: Kodeks karny Art. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania ... upływie 3 lat. § 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia. § 6. Jeżeli orzeczono środek karny, zatarcie ... z Krajowego Rejestru Karnego do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego lub do jednego z jego punktów informacyjnych, działających przy sądach powszechnych, mieszczących się przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, w Bielsku-Białej, w ... Opolu, w Poznaniu, w Radomiu, w Rzeszowie, w Słupsku, w Szczecinie, w Toruniu, w Świdnicy, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Legnicy, w Elblągu i w Tarnobrzegu, natomiast Punkt Informacyjny w...
Źródło: forum.easylaw.pl/viewtopic.php?t=61


Temat: PRACA - ławnik
INFORMACJA O NABORZE NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH Rada Gminy Prażmów ogłasza nabór na ławników do: - Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 3 osoby; - Sądu Okręgowego w ... wojskowej, 8 ) funkcjonariusze Służby Więziennej, 9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca br . Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej ... kandydata na ławnika załącza się informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. O kandydatach na ławników rady...
Źródło: uwieliny.fora.pl/a/a,119.html


Temat: Życzliwi ludzie
... doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta, 5)tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta,...
Źródło: ozozakupy.pl/forum/viewtopic.php?t=37


Temat: Nowy Burmistrz
... 2 listopada br. - oświadcza. Zatarcie wyroku nastąpi dopiero 2 maja 2007 r. Co dalej z gminą Ko?uchów? Rada musi teraz w ciągu miesiąca stwierdzia wygaśniecie mandatu burmistrza. Potem wojewoda zwróci...
Źródło: forumbabimost.az.pl/viewtopic.php?t=94


Temat: Uzupełniający nabór na ławników
Zainteresowanych pracą w charakterze ławników sądowych informujemy, że Rada Miasta Piła wyznaczyła uzupełniający nabór na ławników. Poniżej zamieszczamy warunki dodatkowego naboru Na podstawie przepisów Rozdziału VII ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 370), Rada Miasta Piły OGŁASZA PRZEPROWADZENIE WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW (art. 168 w/w ustawy z dnia 27 lipca ... której kandydat ma obowiązek załączyć: 1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; 2) informację z Krajowego Rejestru Karnego; 3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 4) zaświadczenie ... opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu,...
Źródło: siodemka.cal.pl/bbp/viewtopic.php?t=94


Temat: Kaczyński ma z czego żyć.. 35 milionów drogą nie..
... - mówi mec. Adam Klimczyk, prawnik Metropolu. - Zdumiewa nas, że ta transakcja powoduje jakiekolwiek wątpliwości na gruncie prawa karnego. Iwona Szpala, Witold Gadomski, Bogdan Wróblewski www.gazeta.pl
Źródło: warszawka.fora.pl/a/a,58.html